Fredrik Rauha, kotonaan 29.5.1933.

Fredrik, Fretu, Rauha oli kotoisin Turusta ja Lohjan jälkeen hän jatkoi myös opetusuraansa siellä. Hänen varsinaiset oppiaineensa olivat biologia ja maantieto, mutta niiden lisäksi hän opetti myös suomea, ruotsia, historiaa, terveysoppia ja kirjanpitoa, ohjasi koulun toverikuntaa ja luonnontieteellistä kerhoa nimeltä Etsijäin Seura. Koulutyön lisäksi hän toimi monissa silloisen kauppalan kunnallisissa luottamustehtävissä sekä kotiseutu- ja museotyössä, esim. Lohjan 600- vuotisjuhlatoimikunnan sihteerinä. Myös kirjallisesti hän oli aktiivi kirjoittaen artikkeleita eri kirjoihin sekä kirjoitelmia moniin lehtiin esim. Suomen kuvalehteen.